Karty Sympatyka Polonistyki w ATH

REGULAMIN KARTY  SYMPATYKA POLONISTYKI W ATH

(na rok szkolny i akademicki 2013/2014)

 

 

 1. Kartę „Sympatyka Polonistyki w ATH” (dalej zwaną Kartą Sympatyka), za wiedzą Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego, podpisują i wydają Kierownicy obu katedr polonistycznych: Katedry Literatury i Kultury Polskiej (prof. dr hab. Anna Węgrzyniak) oraz Katedry Teorii i Praktyk Komunikacji (prof. dr hab. Tomasz Stępień).

 

 1. Koordynatorami pośredniczącymi między nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych i Katedrami polonistycznymi są: prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH, którego podpis też znajduje się na Karcie, oraz dr Angelika Matuszek, adiunkt w Katedrze Literatury i Kultury Polskiej.

 

 1. Karta Sympatyka zawierająca: numer seryjny, imię i nazwisko ucznia, informację o klasie i szkole – wręczana będzie uczniom wraz z towarzyszącymi materiałami, które obejmują: a/ materiał promocyjny dotyczący kierunku filologia polska (obie specjalności) w ATH; b/ listę wydarzeń organizowanych przez obie Katedry Polonistyczne w roku szkolnym 2013/2014.

 

 1. Kartę Sympatyka może otrzymać każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w Bielsku-Białej oraz w powiatach: bielskim, cieszyńskim, oświęcimskim, pszczyńskim, żywieckim (lub w innych…) zainteresowany studiami w ATH.

 

 1. Pierwszeństwo w otrzymaniu Karty Sympatyka mają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, które podpisały Umowy o współpracy z ATH, a także uczniowie klas maturalnych w roku 2013/2014 z wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. Chęć otrzymania Karty Sympatyka uczeń zgłasza nauczycielowi poloniście w swojej szkole, a ten kontaktuje się w tej sprawie z Koordynatorem projektu. Fakt wydania kolejnych Kart Sympatyka, na podstawie list sporządzonych przez nauczycieli i przekazanych do ATH, odnotowują koordynatorzy w rejestrze przechowywanym w Sekretariacie Katedry Literatury i Kultury Polskiej ATH. Karta Sympatyka nie może zostać wydana bez wcześniejszego pisemnego zgłoszenia ucznia co najmniej jednemu z koordynatorów.

 

 1. Karta Sympatyka jest dokumentem potwierdzającym udział ucznia w wydarzeniach oraz imprezach: popularnonaukowych, dydaktycznych, edukacyjnych i artystyczno-kulturalnych organizowanych w roku akademickim 2013/2014 przez Wydział Humanistyczno-Społeczny i Katedry Polonistyczne ATH. Potwierdzenia udziału dokonują koordynatorzy projektu: dr hab. Marek Bernacki lub dr Angelika Matuszek.

 

 1. Karty Sympatyka wydane uczniom szkół ponadgimnazjalnych w latach poprzednich nie tracą swej ważności w roku szkolnym 2013/2014.

 

 1. Posiadacze Karty Sympatyka, którzy wezmą udział w co najmniej trzech poświadczonych wydarzeniach –

 

 Już w trakcie roku szkolnego 2012/2013 (jako uczniowie) mogą liczyć na:

 

 • dodatkową ocenę z przedmiotu język polski (decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel).
 • pomoc pracowników naukowych ATH przed rekrutacją (konsultacje: doradztwo w sprawie wyboru właściwej specjalności na kierunku filologia polska);
 • bezpłatny wstęp na wystawy organizowane przez Galerię Bielską BWA;
 • uzyskanie rabatu 7% przy zakupie książek w Księgarni „Klimczok” w Bielsku-Białej;
 • uzyskanie  rabatu 10% na imprezy organizowane w Bielskim Centrum Kultury (BCK);
 • uzyskanie biletu akademickiego w cenie 10 zł. na wszystkie przedstawienia grane na deskach dużej i małej sceny Teatru Polskiego (za wyjątkiem przedstawień premierowych i występów gościnnych);
 • uzyskanie biletu akademickiego w cenie 12 zł. na wszystkie przedstawienia grane w godzinach wieczornych na deskach dużej i małej sceny Teatru Lalek „Banialuka” (za wyjątkiem przedstawień premierowych i występów gościnnych).

 

W przypadku podjęcia studiów polonistycznych w ATH (nabór 2013/2014) posiadacze Karty Sympatyka mogą:

 

 • starać się o indywidualną opiekę pracownika naukowego (tutora) oraz doradztwo, np. w sprawie podjęcia równoległych studiów na innych kierunkach prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH (np. łączenie polonistyki ze slawistyką, anglistyką, iberystyką czy pedagogiką).
 • wziąć udział (już od I roku studiów!) w pracach Redakcji pisma studentów polonistyki ATH „Jama” oraz publikować teksty na łamach tego pisma, a także wziąć udział w pracach Koła Naukowego Polonistów i/lub Koła Naukowego Humanistów i/lub Koła Regionalistów (co może być przydatne w staraniach o uzyskanie stypendium ministerialnego).
 • realizować praktyki zawodowe (nauczycielskie lub medialne) we wskazanych przez ATH szkołach (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych)  oraz instytucjach medialnych bądź kulturalnych na terenie Bielska-Białej i okolic.
 • wziąć udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus organizowanej przez ATH we współpracy z uczelniami zagranicznymi (m.in. w: Bułgarii, Czechach, Danii, Hiszpanii, Norwegii, Słowacji, Słowenii…);
 • uczestniczyć w dodatkowych kursach języków obcych, np. czeskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego czy angielskiego organizowanych na terenie ATH;

 

A ponadto mogą liczyć na:

 • bezpłatny wstęp na wystawy organizowane przez Galerię Bielską BWA;
 • uzyskanie rabatu 7% przy zakupie książek w Księgarni „Klimczok” w Bielsku-Białej;
 • uzyskanie rabatu 10% na imprezy organizowane w Bielskim Centrum Kultury (BCK);
 • uzyskanie biletu akademickiego w cenie 10 zł. na wszystkie przedstawienia grane na deskach dużej i małej sceny Teatru Polskiego (za wyjątkiem przedstawień premierowych i występów gościnnych);
 • uzyskanie biletu akademickiego w cenie 12 zł. na wszystkie przedstawienia grane w godzinach wieczornych na deskach dużej i małej sceny Teatru Lalek „Banialuka” (za wyjątkiem przedstawień premierowych i występów gościnnych).