Wykład Akademicki dr Angeliki Matuszek

„Intertekstualne Wędrówki z Justyną. Miłosz – Orzeszkowa – Mickiewicz”

Angelika Matuszek

15 stycznia 2014 uczniowie klasy humanistycznej 1e, w ramach współpracy z WHS ATH, wzięli udział w kolejnym wykładzie akademickim, podczas którego Pani dr Angelika Matuszek pokazała, że rozbieranie wiersza może być równie atrakcyjne jak rozbieranie Justyny .

Drugi Wykład prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego

W poniedziałek 16 grudnia uczniowie klasy I a wzięli udział w wykładzie akademickim: Ogród jako tekst kultury – o „Sofijówce” Stanisława Trembeckiego, który został wygłoszony przez Dziekana WHS ATH , prof. Marka Bernackiego.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zmierzch”

14 i 15 listopada uczniowie z naszego liceum, pod opieką mgr Moniki Marek, brali udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zmierzch”, zorganizowanej przez Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego oraz Katedrę Literatury i Kultury Polskiej i Katedrę Teorii i Praktyk Komunikacji ATH.

Uczniowie klasy 1 D z prof. Thuat Nguyenem Chi i dziekanem WSH ATH prof. Markiem Bernackim

W drugim dniu konferencji uczniowie uczestniczyli w spotkaniu literackim z gościem specjalnym Panem Profesorem Thuat Nguyenem Chi, Wietnamczykiem, który jest tłumaczem i znawcą literatury polskiej.

Wykład dr hab. Barbara Tomalak

5 listopada 2013r uczniowie klasy 1 e wzięli udział w kolejnym wykładzie akademickim. Tym razem mieli możliwość wysłuchania wykładu dr hab. Barbary Tomalak  – „Treny” Jana Kochanowskiego. Co trzeba o nich wiedzieć?

Wykład prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego

W piątek 18 października 2013 uczniowie klasy drugiej  wzięli udział w wykładzie akademickim prof. M. Bernackiego „Dlaczego klasycy” – o wierszu Zbigniewa Herberta, który zainicjował cykl siedmiu comiesięcznych spotkań.

Dni Otwarte ATH

25 września 2013 uczniowie naszego liceum wzięli udział w Dniu Otwartym ATH, w trakcie którego mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni. Jednocześnie zainaugurowana została współpraca IV LO z WHS ATH – uczniom klas humanistycznych został przedstawiony program cyklu wykładów akademickich z historii literatury polskiej, które odbędą się w roku szkolnym 2013/2014, oraz projekt „Karty Sympatyka Polonistyki ATH”.